01 Mai 2014

ROTORUA MUSEUM

NEW ZELAND

01 Mai 2014

OXIGEN WELLNESS CENTER

HUNGARY

01 Mai 2014

SHOPPING MALL

POLSKA

01 Mai 2014

TARA FACTORY

ISRAEL

01 Mai 2014

CORTE DI GIUSTIZIA

ITALY

01 Mai 2014

COMMEBOL HOTEL

PARAGUAY

01 Mai 2014

CITY COLOSSEUM

CROATIA

01 Mai 2014

HOLBORN VIADUCT

UNITED KINGDOM

01 Mai 2014

AEROPORT DE NICE

FRANCE

01 Mai 2014

HLUBOKA CASTLE

CZECH REPUBLIC

01 Mai 2014

NEW STADIUM AHU

ROMANIA

01 Mai 2014

OSPEDALE DI NIGUARDA

ITALY

01 Mai 2014

DEMO S.A.

GREECE

01 Mai 2014

DANONE SPA - UFFICI

ITALY

01 Mai 2014

WESTSIDE SHOPPING MALL

SWITZERLAND

01 Mai 2014

CHAMBER OF COMMERCE

TURKEY

Seite 8 von 9